CALL CENTER :  02-239-8999
เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ
เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ
วิธีการคำนวณขนาดของพัสดุ
+
+
**ขนาดของพัสดุที่ให้ไม่เกิน 250 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม

DOOR-TO-DOOR PARCEL DELIVERY SERVICE

ราคาค่าบริการสำหรับบริการ (ส่งพัสดุทั่วไป)
ขนาดพัสดุ

กว้าง
+

ยาว
+

สูง
ราคาค่าบริการ TA-Q-BIN (บาท/กล่อง) ราคากล่อง Packaging Price
ส่งภายในภาค ส่งข้ามภาค ปกติ
Normal
ผลไม้
Fruit
ต้นไม้
Tree
Envelope
ซองเอกสาร ขนาดไม่เกิน A3
25 40 - - -
Polymer Bag (M)
(ขนาด 36 x 28 ซม./ความสูงไม่เกิน 10 ซม.)
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น เสื้อผ้า
35 60 FREE - -
Polymer Bag (L)
(ขนาด 44 x 31 ซม./ความสูงไม่เกิน 10 ซม.)
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น เสื้อผ้า
55 75 FREE - -
S 40
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร
30 45 5 - -
S 50
ไม่เกิน 50 เซนติเมตร
50 70 5 - -
S 60
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
60 85 10 - -
S 80
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร
90 105 20 30 -
S 90
ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
95 110 - - -
S 100
ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
130 145 25 35 -
S 120
ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
180 210 30 45 40
S 140
ไม่เกิน 140 เซนติเมตร
240 270 40 - -
S 160
ไม่เกิน 160 เซนติเมตร
300 330 - - 45
S 180
ไม่เกิน 180 เซนติเมตร
350 380 - - -
S 200
ไม่เกิน 200 เซนติเมตร
380 420 - - -
S 250
ไม่เกิน 250 เซนติเมตร
400 450 - - -
ตารางนี้มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
พัสดุที่ให้บริการไม่เกิน 250 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 การเข้ารับพัสดุสำหรับพัสดุทั่วไป คิดค่าบริการ 60 บาท/ครั้ง (ฟรีค่าบริการเข้ารับ เมื่อส่งพัสดุครบ 100 บาท เฉพาะ กรุงเทพฯและปริมณฑล) พิเศษ! ลูกค้าส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN ฟรี ค่าเข้ารับพัสดุตั้งแต่กล่องแรก
คุ้มครองสูงสุดถึง 3,000 บาท กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขนาดพัสดุ

กว้าง
+

ยาว
+

สูง
ค่าส่งพัสดุ
ภายในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล กรุงเทพฯและปริมณฑล ↔ ต่างจังหวัด(อ.เมือง)
ภายในภาคเดียวกัน
ต่างจังหวัด(อ.เมือง) ↔ ต่างจังหวัด(อ.เมือง)
S 40
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร
130 170 240
S 60
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
160 210 280
S 80
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร
190 250 320
S 100
ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
220 280 370
S 120
ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
250 330 450


PACKAGING
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เรามีบริการกล่องใส่พัสดุ และซองใส่เอกสาร
ซึ่งสามารถหาซื้อได้ ที่ SCG EXPRESS Service point
เทคนิคในการ Packing กล่องพัสดุ