CALL CENTER :  02-239-8999
เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ
เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ
วิธีการคำนวณขนาดของพัสดุ
+
+
*ขนาดของพัสดุที่ให้ไม่เกิน 200 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม

DOOR-TO-DOOR PARCEL DELIVERY SERVICE

ราคาค่าบริการสำหรับบริการ (ส่งพัสดุทั่วไป)
ขนาดพัสดุ

กว้าง
+

ยาว
+

สูง
ราคาค่าบริการ TA-Q-BIN (บาท/กล่อง) ราคากล่องพัสดุ
ส่งภายในภาค ส่งข้ามภาค
Envelope
ซองเอกสาร ขนาดไม่เกิน A3
40 50 5
Polymer Bag (M)
(ขนาด 36 x 28 ซม./ความสูงไม่เกิน 10 ซม.)
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น เสื้อผ้า
40 60 FREE
Polymer Bag (L)
(ขนาด 44 x 31 ซม./ความสูงไม่เกิน 10 ซม.)
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น เสื้อผ้า
60 75 FREE
S 40
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร
40 50 5
S 50
ไม่เกิน 50 เซนติเมตร
55 70 10
S 60
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
70 85 15
S 80
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร
90 105 25
S 90
ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
95 110 -
S 100
ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
130 145 25
S 120
ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
180 210 30
S 140
ไม่เกิน 140 เซนติเมตร
240 270 40
S 160
ไม่เกิน 160 เซนติเมตร
300 330 -
S 180
ไม่เกิน 180 เซนติเมตร
350 380 -
S 200
ไม่เกิน 200 เซนติเมตร
380 420 -
ตารางนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
พัสดุที่ให้บริการไม่เกิน 200 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 การเข้ารับพัสดุสำหรับพัสดุทั่วไป คิดค่าบริการ 60 บาท/ครั้ง (ฟรีค่าบริการเข้ารับ เมื่อส่งพัสดุครบ 100 บาท เฉพาะ กรุงเทพฯและปริมณฑล) พิเศษ! ลูกค้าส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN ฟรี ค่าเข้ารับพัสดุตั้งแต่กล่องแรก
คุ้มครองสูงสุดถึง 3,000 บาท กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CHILLED & FROZEN PARCEL DELIVERY SERVICE

ราคาค่าบริการสำหรับ COOL
ขนาดพัสดุ

กว้าง
+

ยาว
+

สูง
ค่าส่งพัสดุ
ภายในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล
และภายในภาคเดียวกัน
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล ↔ ต่างจังหวัด(อ.เมือง) ต่างจังหวัด(อ.เมือง) ↔ ต่างจังหวัด(อ.เมือง)
S 40
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร
140 190 230
S 60
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
160 210 250
S 80
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร
190 240 300
S 100
ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
220 270 350
S 120
ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
250 300 450


PACKAGING
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เรามีบริการกล่องใส่พัสดุ และซองใส่เอกสาร
ซึ่งสามารถหาซื้อได้ ที่ SCG EXPRESS Service point
เทคนิคในการ Packing กล่องพัสดุ