CALL CENTER :  02-239-8999
How to send
3 ทางเลือก ในการจัดส่งพัสดุของคุณ

1. Service point
สามารถนำพัสดุ มาจัดส่งได้ที่ร้าน service point ใกล้บ้านคุณ
service ที่เราให้บริการ ณ service point

TA-Q-BIN
Cool TA-Q-BIN
2. Service Agent
เพื่อความสะดวกสบาย ที่มากขึ้น เรามีจุดให้บริการรับพัสดุ ที่กระจายอยู่ ในสถานที่ต่างๆ มากมาย เพียงคุณเห็นป้ายแสดงสัญลักษณ์ของ SCG EXPRESS ก็สามารถนำพัสดุไปฝากส่งได้ทันที
3. Pick up service
บริการรับพัสดุ ถึงบ้าน สำหรับลูกค้าที่อยากให้เราไปรับพัสดุถึงบ้าน โดยพนักงานจะไปรับพัสดุตามสถานที่ ที่ท่านได้แจ้งรายละเอียดไว้ สามารถโทรแจ้งได้ที่ Call center หรือ


วิธีการกรอกรายละเอียดในใบส่งพัสดุ
กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า


โดยทำง่ายๆได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของ ผู้รับพัสดุ
2.กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของ ผู้ส่งพัสดุ
3.โปรดระบุประเภทสินค้า กรณีเป็นสินค้าที่เสียหายง่าย
4.กรณีต้องการการส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ โปรดระบุประเภท แช่เย็น (อุณหภูมิ 0-8 องศา) หรือ แช่แข็ง (ต่ำกว่าอุณหภูมิ -15 องศา)

*หมายเหตุ:

1.Premium TA-Q-BIN คือบริการเสริมเพิ่มความคุ้มครอง กรณีพัสดุเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะชำระค่าเสียหาย ตามมูลค่าสินค้าจริงที่ถูกระบุ
2.บริษัทฯ คิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าขนส่ง TA-Q-BIN
เทคนิคในการ Packing กล่องพัสดุ


พัสดุต้องห้าม
เอกสารระบุตัวตน จดหมายหรือเอกสารต่างๆ ที่มีข้อมูล ซึ่งเป็นความลับ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร สัญญาทุกชนิด พินัยกรรม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด ตั๋วจำนำ
สินค้าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้หรือไม่สามารถหาทดแทนได้ เช่น ภาพวาด วัตถุโบราณ
อาวุธ สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธปืน วัตถุและสื่อลามก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
สิ่งเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า สินค้าประเภทแอลกอฮอล์
สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟ สเปรย์กระป๋อง แบตเตอร์รี่รถยนต์ทุกชนิด
อัญมณี หินสี โลหะมีค่า
สารเคมี ยาพิษ น้ำแข็งแห้ง วัตถุอันตราย
สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์
พัสดุบรรจุกล่องโฟม