CALL CENTER :  02-239-8999
สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้
พัสดุต้องห้าม
เอกสารระบุตัวตน จดหมายหรือเอกสารต่างๆ ที่มีข้อมูล ซึ่งเป็นความลับ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร สัญญาทุกชนิด พินัยกรรม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด ตั๋วจำนำ
สินค้าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้หรือไม่สามารถหาทดแทนได้ เช่น ภาพวาด วัตถุโบราณ
อาวุธ สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธปืน วัตถุและสื่อลามก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
สิ่งเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า สินค้าประเภทแอลกอฮอล์
สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟ สเปรย์กระป๋อง แบตเตอร์รี่รถยนต์ทุกชนิด
อัญมณี หินสี โลหะมีค่า
สารเคมี ยาพิษ น้ำแข็งแห้ง วัตถุอันตราย
สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์
พัสดุบรรจุกล่องโฟม
พัสดุที่ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้
สินค้าไม่บรรจุในกล่องที่สมบูรณ์ เช่น ห่อด้วยวัสดุกันกระแทกแต่ไม่บรรจุลงกล่อง
สินค้าบรรจุในถุง Polymer Bag
สินค้าที่ผลิตจากแก้ว หิน กระจก หรือเซรามิก เช่น แก้วน้ำ ขวดแก้ว กระจกเงา โคมไฟแขวนผนัง เครื่องประดับ
สินค้าที่มีกระจกหรือแก้วเป็นส่วนประกอบ เช่น หน้าจอคอมฯ ทีวี ตู้ หรืออุปกรณ์ที่มีกระจก
สินค้าประเภทเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง อิเล็กโทน ฯลฯ
ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ บิลเงินสด
สินค้าประเภทผัก ผลไม้
สินค้าใช้แล้ว(มือสอง) ทั้งมีและไม่มีเอกสารยืนยันราคา
สินค้าประเภทต้นไม้พันธุ์พืช
วัตถุมงคล เทวรูป วัตถุบูชาทางศาสนา เช่น พระเครื่อง พระพุทธรูป
แฮลกอฮอล์และของเหลวทุกชนิด
สินค้าประเภทอาหาร ขนม อาหารแห้ง ของขบเคี้ยว อาหารแปรรูปและอาหารที่มีอายุ

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล จำกัดน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 kg. งดรับสินค้าประเภทต้นไม้พันธุ์พืช แอลกอฮอล์ และของเหลวทุกชนิด