CALL CENTER :  02-239-8999
สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้
พัสดุต้องห้าม
เอกสารระบุตัวตน จดหมายหรือเอกสารต่างๆ ที่มีข้อมูล ซึ่งเป็นความลับ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร สัญญาทุกชนิด พินัยกรรม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด ตั๋วจำนำ
สินค้าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้หรือไม่สามารถหาทดแทนได้ เช่น ภาพวาด วัตถุโบราณ
อัญมณี หินสี โลหะมีค่า
อาวุธ สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด สิ่งเทียมอาวุธปืน วัตถุและสื่อลามก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
สิ่งเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า
สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟ สเปรย์กระป๋อง แบตเตอรี่รถยนต์ทุกชนิด
สารเคมี ยาพิษ วัตถุอันตราย น้ำแข็งแห้ง น้ำมันเครื่อง
สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์ เช่น เนื้อแดง เนื้อเยื่อ-ชิ้นส่วนมนุษย์
พัสดุบรรจุกล่องโฟม
การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
พัสดุที่ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้
สินค้าที่ผลิตจากแก้ว หิน กระจกหรือเซรามิก เช่น แก้วน้ำ ขวดแก้ว กระจกเงา โคมไฟแขวนผนัง เครื่องประดับ
สินค้าที่มีแก้วหรือกระจก เป็นส่วนประกอบ เช่น หน้าจอคอมฯ ทีวี ตู้หรืออุปกรณ์ที่มีกระจก
สินค้าประเภทเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง อิเล็กโทน ฯลฯ
สินค้าใช้แล้ว (มือ2) ทั้งมีและไม่มีเอกสารยืนยันราคา
วัตถุมงคล เทวรูป วัตถุบูชาทางศาสนา เช่น พระเครื่อง พระพุทธรูป
สินค้าบรรจุในถุง Polymer Bag
สินค้าประเภทอาหาร ขนม อาหารแห้ง ของขบเคี้ยว อาหารแปรรูปและอาหารที่มีอายุ
สินค้าประเภทผัก ผลไม้สด