CALL CENTER :  02-239-8999
บริการรับพัสดุที่บ้าน
หากสนใจใช้บริการ สามารถแจ้งกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง
เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วน ทางบริษัทฯจะส่งSMSยืนยันการเข้ารับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้
*
*
*
*
*
*
จำนวนพัสดุแบบปกติ
จำนวนสินค้าแช่เย็น (0-8°)
จำนวนสินค้าแช่แข็ง (ต่ำกว่า -15C°)
*กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 กล่อง
*
*ยกเว้น!!! พัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ได้แก่ สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารสำคัญ สัตว์ สิ่งมีชีวิต และวัตถุอันตราย
*
วันที่ในการรับพัสดุ
ประเภทรถ
กรุณาจองก่อน 13:00 น.ในวันทำการ เจ้าหน้าที่จะเข้ารับพัสดุได้ภายในวันที่ทำการจอง
สำหรับพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cool TA-Q-BIN) กรุณาจองภายในเวลา 17.00 น. ก่อนวันทำการ
การเข้ารับพัสดุสำหรับพัสดุทั่วไป คิดค่าบริการ 60 บาท/ครั้ง (รับพัสดุ 10 ชิ้นขึ้นไป ฟรี! ค่าบริการเข้ารับ)
พิเศษ! ลูกค้าส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN ฟรี ค่าเข้ารับพัสดุตั้งแต่กล่องแรก