CALL CENTER :  02-239-8999
บริการรับพัสดุที่บ้าน
หากสนใจใช้บริการ สามารถแจ้งกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง
เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วน ทางบริษัทฯจะส่งSMSยืนยันการเข้ารับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้
จำนวนพัสดุแบบปกติ
จำนวนสินค้าแช่เย็น (0-8°)
รหัสไปรษณีย์นี้ยังไม่เปิดให้บริการพัสดุแช่เย็น
จำนวนสินค้าแช่แข็ง (ต่ำกว่า -15C°)
รหัสไปรษณีย์นี้ยังไม่เปิดให้บริการพัสดุแช่แข็ง
*ยกเว้น!!! พัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ได้แก่ สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารสำคัญ สัตว์ สิ่งมีชีวิต และวัตถุอันตราย
*
วันที่ในการรับพัสดุ
ประเภทรถ
กรุณาจองก่อน 13:00 น.ในวันทำการ เจ้าหน้าที่จะเข้ารับพัสดุได้ภายในวันที่ทำการจอง
สำหรับพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cool TA-Q-BIN) กรุณาจองภายในเวลา 17.00 น. ก่อนวันทำการ
การเข้ารับพัสดุสำหรับพัสดุทั่วไป คิดค่าบริการ 60 บาท/ครั้ง (ฟรีค่าบริการเข้ารับ เมื่อส่งพัสดุครบ 100 บาท เฉพาะ กรุงเทพฯและปริมณฑล)
พิเศษ! ลูกค้าส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN ฟรี ค่าเข้ารับพัสดุตั้งแต่กล่องแรก