CALL CENTER :  02-239-8999
โปรโมชั่น

Test announcement only ส่งพัสดุกับ SCG EXPRESS ลดทันที 10 บาท ทุกกล่อง

Test announcement onlyส่งพัสดุกับ SCG EXPRESS ลดทันที 10 บาท ทุกกล่อง 

ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้

เฉพาะสาขาที่ให้บริการส่งพัสดุด่วน SCG EXPRESS เท่าน้ัน 

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
Test announcement only ส่งพัสดุกับ SCG EXPRESS ลดทันที 10 บาท ทุกกล่อง

ส่งพัสดุกับ SCG EXPRESS ลดทันที 10 บาท ทุกกล่อง

ส่งพัสดุกับ SCG EXPRESS ลดทันที 10 บาท ทุกกล่อง เฉพาะศูนย์บริการ FIT AUTO ที่ร่วมรายการเท่านั้น 

วันนี้ -15 พฤศจิกายน 2561  เท่านั้น

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ส่งพัสดุกับ SCG EXPRESS ลดทันที 10 บาท ทุกกล่อง

Promotion พิเศษ!! สำหรับลูกค้า BIG C รับส่วนลดค่าส่งพัสดุ 20 บาท

พิเศษ!! สำหรับลูกค้า BIG C รับส่วนลดค่าส่งพัสดุ 20 บาท/ กลอ่ง เมือใช้บริการเข้ารับพัสดุถึงที่ (Pick-up Service)

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
Promotion พิเศษ!! สำหรับลูกค้า BIG C รับส่วนลดค่าส่งพัสดุ 20 บาท